ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพ และการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพ
และการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
Global Website

CARE SHOP & SHOW ROOM

สังเกต สัมผัส รับรู้
โดยมุ่งเน้นการดูแลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างครบวงจร

จำหน่าย และจัดแสดงสินค้า เช่น เตียงนอนไฟฟ้า หรือ รถเข็น ที่ถูกดัดแปลงและปรับให้สามารถบรรเทาความลำบากของครอบครัวผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมีการช่วยเหลือ เรื่องการฝึกใช้สมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก
อีกทั้ง ผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับตัวเองอย่างแท้จริง และบริษัทยังมีบริการ
ให้คำปรึกษา และแนะนำสินค้าที่เหมาะกับผู้เข้ารับบริการ รวมถึงมีการให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลผู้สูงอายุด้วย

【GMC Zaitakukaigo】

GMC ZAITAKUKAIGO (HOME CARE):444 Chiang Mai Hod Rd.,Mahere,Mueang,Chiang Mai 50200,Thailand
TEL:053212122,0971499751,0838613540/

【Best Asian Friend Co.,LTD.(King Chulalongkorn Memorial)】

King Chulalongkorn Memorial Hospital Branch 1873 Rajdamri Road, Phathumwan , Phathumwan , Bangkok 10330
Tel.097-149-9751

【Best Asian Friend Co.,LTD.(Chiang Mai Head office)】

99 Moo6 Mae Hia , Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50100
Tel.052-005323

Vivo bene Village

FAST FACTS
VIVO BENE VILLAGE CHIANG MAI