ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพ และการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพ
และการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
Global Website

สารจากประธานกรรมการผู้บริหาร
และ ประธานกรรมการผู้จัดการ

การสนับสนุนด้านสุขภาพและการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

บริษัท BEST ASIAN FRIEND  ได้ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพและการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับความฝัน ความหวัง ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การทำในสิ่งที่ท้าทาย และ การพึ่งพาตัวเอง  ซึ่งพวกเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของบริษัทในเครือเฟรนด์ โดยรับหน้าที่ให้การช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิตของผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้สูงอายุ โดยมีการใช้เทคนิคเฉพาะด้านทางการแพทย์ผ่านการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน  อีกทั้งบริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพที่ปลอดภัยและอุ่นใจสำหรับผู้มาใช้บริการ รวมถึงการสร้างสถานที่ทำงานให้คนหนุ่มสาวจนถึงผู้สูงอายุสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เป็นที่แรก  โดยพยายามสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนใกล้ชิด

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนต่อไป

เดือนกุมภาพันธ์ พศ.2558

ประธานกรรมการบริหาร
Keisuke Yamaguchi

ประธานกรรมการผู้จัดการ
Takahiro  Tani


โชว์รูม จัดแสดงอุปกรณ์พิเศษ (สำหรับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

BEST ASAIN FRIEND
CARE SHOP&SHOW ROOM


Long stay・short syay

Vivo bene Village

ข่าวใหม่