1
ชื่อบริษัท
บริษัท เฟรนด์ จำกัด (Friend Co.,Ltd.)
ประธานกรรมการบริหาร (Chairman)
Yamaguchi Keisuke
ประธานกรรมการผู้จัดการ (President)
Tani Takahiro
กรรมการผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการฝ่
ายดูแลตามบ้าน
ไซโต้ ฟุโตชิ (Saito Futoshi)
กรรมการผู้จัดการ
ทาคาคุ มาซาโนริ (Takaku Masanori)
ผู้อำนวยการ
ยามากุจิ เอซึโกะ (Yamaguchi Etuko)
ผู้ตรวจสอบบัญชี
คิตคาว่า คาซุโอะ (Kikkawa Kazuo)
ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม
ยาโน ฮารุฮิสะ (Yano Haruhisa)
ที่ปรึกษา
โคยาม่า ยาซูโอะ (Koyama Yasuo)
(แพทย์, ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ศูนย์มะเร็งจังหวัด Tochigi)
ที่ปรึกษาและหัวหน้าสำนักงานจัดกา
รด้านกฎหมาย
โคบายาชิ อากิฮิโร่ (Kobayashi Akihiro)
(เภสัชกร, อดีตผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรมศูนย์มะเร็งจังหวัด Tochigi)
สำนักงานใหญ่ (Head Office)
524-2,ฮาเนคาว่า (Hanekawa) อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi)
จังหวัดโทจิกิ (Tochigi)
โทรศัพท์
0285-23-2228
อีเมล
info-fk@f-pw.jp
สำนักงานโอโมเทซังโดโตเกียว
(Omotesando Tokyo Office)
3-10-6.1F, คิตะ อาโอยาม่า (Kita Aoyama) เขตมินาโต (Minato-ku)
กรุงโตเกียว (Tokyo)
โทรศัพท์
03-6805-0974
ฝ่ายเภสัชกรรม (Pharmacy Division)
1-10-5 กิอน (Gion) อำเภอชิโมสึเกะ (Shimotsuke-shi)
จังหวัดโทจิกิ (Tochigi)
โทรศัพท์
0285-40-0330
อีเมล
info-fp@f-pw.jp
ฝ่ายโฮมแคร์ (Home Care Division)
524-2.2F,ฮาเนกาว่า (Hanekawa ) อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi)
จังหวัดโทจิกิ (Tochigi)
โทรศัพท์
0285-23-2708
อีเมล
info-fw@f-pw.jp
ฝ่ายการดูแลรักษาพยาบาลที่บ้านและสำนั
กงานอูสึโนมิย่า (Utsunomiya Office)
1-14-10 ฟูจิมิกาโอคะ (Fujimigaoka) อำเภออูสึโนมิย่า (Utsunomiya-shi)
จังหวัดโทจิกิ (Tochigi)
โทรศัพท์
028-666-7105
สำนักงานเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน (Shanghai Office)
ชั้น 5 กูไบ ฟอร์จูน เซ็นเตอร์ (Gubei Fortune Center) 1438 ถนนฮองเกียว
(Hongqiao) เขตเซนนิง (Changning ) เซียงไฮ้ (Shanghai)
โทรศัพท์
+86-21-6197-6293
ก่อตั้ง
เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2533
จำนวนสถานประกอบการธุรกิจ
60 (21 ร้านขายยา, 38 สำนักงานโฮมแคร์, 1 สำนักงานเนอสเซอรี่ ) <รวมบริษัทในเครือและที่จะเปิดทำการในปี พ.ศ. 2557 >
บุคลากร
600 คน
พื้นที่ประกอบการธุรกิจ
จังหวัดโทจิกิ (Tochigi), จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki),กรุงโตเกียว (Tokyo),
จังหวัดไซตามะ (Saitama) จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa)
1
ฝ่ายเภสัชกรรม / การประกันด้านเภสัชกรรม
ธุรกิจดูแลที่บ้าน / ศูนย์บริการรายวัน (Day Service Center), ศูนย์บริการดูแลที่บ้าน, กรุ๊ปโฮม (Group Home),
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอเนกประสงค์ขนาดเล็ก, การพักระยะสั้น (Short stay), ให้ยืมและจำหน่ายอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
สำนักงานเนอสเซอรี่
ฝ่ายเภสัชกรรม (Pharmacy Division)
1-10-5 กิอน (Gion) อำเภอชิโมสึเกะ (Shimotsuke-shi) จังหวัดโทจิกิ (Tochigi) โทรศัพท์ 0285-40-0330
ฝ่ายโฮมแคร์
(Home Care Division)
524-2.2F,ฮาเนกาว่า (Hanekawa ) อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi) จังหวัดโทจิกิ (Tochigi) โทรศัพท์ 0285-23-2708
ธุรกิจในเครือบริษัท
ห้างหุ้นส่วน ซิลเวอร์ แคร์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (Silver Care Development Co,Ltd.)
(ธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม)
ห้างหุ้นส่วน ซิลเวอร์ แคร์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (Silver Care Development Co,Ltd.)
อาคารกรุ๊ป โฮม โคโตบุกิ ราคุ อิชิบัง คัน (Group home Kotobuki Raku Ichiban Kan Building)
ธุรกิจการดูแลรักษาพยาบาลและการอยู่ร่วมกันกับผู้มีอาการภาวะสมองเสื่อม
อยู่ระหว่างการปรับปรุงและเตรียมเปิดดำเนินการ
สำนักงานเนอสเซอรี่หน้าสถานีรถไฟฟ้าเฟรนด์
2-1-5 อิดัยมาเอะ (Idaimae) อำเภอชิโมสึเกะ (Shimotsuke-shi) จังหวัดโทจิกิ (Tochigi)
โทรศัพท์ 0285-37-7130
1
เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2533
ก่อตั้งบริษัทเฟรนด์จำกัด ที่ 524-2 ฮาเนคาว่า (Hanekawa) อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi) จังหวัดโทจิกิ (Tochigi )
เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2533
เปิดร้านขายยาฮาเนกาว่า (Hanekawa Pharmacy) ที่ฮาเนกาว่า (Hanekawa) อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi)
เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2534
เปิดร้านขายยากรีนทาวน์ (Green Town Pharmacy) สำหรับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแพทย์จิจิ ที่กิอน (Gion)
เมืองมินามิคาวาจิ (Minamikawachi-machi) ปัจจุบันคืออำเภอชิโมสึเกะ (Shimotsuke-shi)
เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2537
เปิดร้านขายยานันบุ (Nanbu Pharmacy) ที่โจนัน (Jonan) อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi)
เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2539
เปิดร้านขายยายาคุชิจิ (Yakushiji Pharmacy)
สำหรับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแพทย์จิจิ
เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2542
เปิดร้านขายยามินามิคาวาจิ (Minamikawachi Pharmacy) ที่เมืองมินามิคาวาจิ(Minamikawachi-machi)
ปัจจุบันคืออำเภอชิโมสึเกะ (Shimotsuke-shi)
เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2543
เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายการประกันการดูแลรักษาพยาบาลตั้งแต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2543
เปิดสำนักงานด้านธุรกิจการดูแลพยาบาลและสำนักงานให้ยืมและจำหน่ายอุปกรณ์อำนวยความสะดวกการดูแลรักษา
ในชื่อบริษัทเฟรนด์จำกัดที่ฮาเนกาว่า(Hanekawa) อำเภอโคยาม่า(Oyama-shi)
เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2543
เปิดศูนย์บริการดูแลรักษาที่บ้าน เฟรนด์ ฮาเนคาว่า (Friend Hanekawa In-home Care Support Center)
ปัจจุบันคือ ศูนย์บริการดูแลรักษาที่บ้านโอยาม่า (Oyama Home Care Support Services)
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2543
เปิดศูนย์ดูแลรักษารายวันเฟรนด์ ฮาเนคาว่า (Day Service Center Friend Hanekawa) ที่ฮาเนคาว่า (Hanekawa)
อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi)
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2543
เปิดร้านขายยาอูโนซาโต้ (Unosato Pharmacy) ที่เมืองอูจิอิเอะ (Ujiie-machi) ปัจจุบันคืออำเภอซากุระ (Sakura-shi)
เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2543
เปิดร้านขายยาฮงโกดัย (Hongodai Pharmacy) ที่เมืองคามิโนคาว่า (Kaminokawa-machi)
เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2545
เปิดร้านขายยาซาโน (Sano Pharmacy) ที่อำเภอซาโน (Sano-shi)
เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2546
เปิดสถานดูแลรักษากรุ๊ป โฮม เฟรนด์ (Group Home Friend)ที่ฮาเนกาว่า(Hanekawa) อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi)
เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2546
เปิดศูนย์ดูแลรักษาบริการรายวัน เฟรนด์ ทานูมะ (Day Service Center Friend Tanuma) ที่โยชิมิซุ (Yoshimizu)
อำเภอซาโน (Sano-shi)
เปิดศูนย์บริการดูแลที่บ้านเฟรนด์ ทานูมะ (Friend Tanuma In-home Care Support Center)
เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2547
เปิดศูนย์บริการดูแลรักษารายวัน เฟรนด์ มินามิคาวาจิ (Day Service Center Friend Minamikawachi )
ที่ยาคุชิจิ (Yakushiji) เมืองมินามิคาวาจิ (Minamikawachi-machi) ปัจจุบันคืออำเภอชิโมสึเกะ (Shimotsuke-shi)
เปิดศูนย์บริการดูแลที่บ้านเฟรนด์มินามิคาวาจิ (Friend Minamikawachi In-home Care Support Services)
ปัจจุบันคือศูนย์บริการดูแลที่บ้านโอยาม่า (Oyama In-home Care Support Services)
เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2547
เปิดศูนย์บริการดูแลที่บ้านอูสึโนมิย่า (Utsunomiya Home Care Support Center)
ที่อำเภออูสึโนมิย่า(Utsunomiya-shi)
เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2547
เปิดร้านขายยาสถานีอูสึโนมิย่า (Utsunomiya Pharmacy) ที่อำเภออูสึโนมิย่า(Utsunomiya-shi)
เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2548
เปิดกรุ๊ป โฮม เฟรนด์ ซาโต้ (Group Home Friend Sato) ที่โยชิมิซุ (Yoshimizu) อำเภอซาโน (Sano-shi)
เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2548
เปิดศูนย์บริการดูแลรักษารายวันโอคาโมโต (Day Service Center Friend Okamoto ) ที่โอคาโมโต (Okamoto)
อำเภออูสึโนมิย่า (Utsunomiya-shi)
เปิดศูนย์บริการดูแลที่บ้าน เฟรนด์ โอคาโมโต (Friend Okamoto Home Care)
โดยรวมกับศูนย์บริการดูแลที่บ้านอูสึโนมิย่า (Utsunomiya Home Care)
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2549
เปิดศูนย์บริการรายวัน เฟรนด์ โอยาม่า (Daily Service Center Friend Oyama)
ที่เมืองวาคากิ (Wakagi-cho) อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi)
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2549
เปิดศูนย์บริการดูแลรักษารายวัน เฟรนด์ ดัยมาจิ (Day Service Center Friend Dai-machi) อำเภอโมโอคะ (Moka-shi)
เปิดศูนย์บริการดูแลที่บ้านเฟรนด์ ดัยมาจิ (Friend Dai-machi In-home Care Support Center)
ที่เมืองดัยมาจิ(Dai-machi)
เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2549
เปิดศูนย์บริการดูแลที่บ้านเฟรนด์ วาคากิมาจิ (Friend Wakagi-machi Home Care Support Center)
ที่เมืองวาคากิ (Wakagi-cho) อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi) ปัจจุบันคือศูนย์บริการดูแลที่บ้านโอยาม่า
(Oyama Home Care Support Services)
เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2549
เปิดศูนย์บริการ เฟรนด์ วาคากิ (Day Service Center Friend Wakagi-cho) ที่เมืองวาคากิ (Wakagi-cho)
อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi)
เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2549
เปิดศูนย์บริการกรุ๊ป โฮม มิซาซาคัง (Group Home Misasakan) ที่เมืองฮากะ (Haga-machi)
เปิดศูนย์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
เดือนพฤษจิกายน ปี พ.ศ. 2549
เปิดร้านขายยาชิโมสึเกะ (Shimotsuke Pharmacy) หน้าโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแพทย์จิจ
เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2550
เปิดศูนย์บริการดูแลรักษา เฟรนด์ ยูกิ (Day Service Center Friend Yuki) ที่ยูกิ(Yuki) อำเภอยูกิ (Yuki-shi)
จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki)ิ
เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2550
เปิดศูนย์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอเนกประสงค์ขนาดเล็กยูกิ (The small multi-facility Center Yuki )
ที่ยูกิ (Yuki) อำเภอยูกิ (Yuki-shi) จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki)
เปิดศูนย์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอเนกประสงค์ขนาดเล็กฮาเนคาว่า
(The small multi-facility Center Hanekawa)ที่ฮาเนคาว่า (Hanekawa) อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi)
เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2550
เปิดศูนย์บริการดูแลที่บ้านเฟรนด์ ยูกิ (Friend Yuki Home Care Support Center) ที่ยูกิ(Yuki) อำเภอยูกิ
(Yuki-shi) จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki)
เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2550
เปิดร้านขายยาเฟรนด์ (Friend Pharmacy) ด้านทิศตะวันออกของโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแพทย์จิจิ
ที่อำเภอชิโมสึเกะ (Shimotsuke-shi)
เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2551
เปิดศูนย์บริการดูแลรักษารายวัน เฟรนด์ จิคูเซ (Day Service Center Friend Chikusei ) ที่ทามาโด (Tamado)
อำเภอจิคูเซ (Chikusei-shi) จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki)
เปิดศูนย์บริการดูแลที่บ้านเฟรนด์ จิคูเซ (Friend Chikusei Care Center at home)
เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2552
เปิดศูนย์บริการายวัน เฟรนด์ ฟูจิมิกาโอคะ (Day Service Center Friend Fujimigaoka)
ที่ฟูจิมิกาโอคะ (Fujimigaoka) อำเภออูสึโนมิย่า (Utsunomiya-shi)
เปิดศูนย์พักฟื้นระยะสั้น ฟูจิมิกาโอคะ (Friend Short Stay Fujimigaoka)
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2552
เปิดศูนย์บริการ เฟรนด์ ชิโมสึเกะ (Day Service Center Friend Shimotsuke) ที่ยาคูชิจิ (Yakushiji)
อำเภอชิโมสึเกะ(Shimotsuke-shi)
เปิดศูนย์พักฟื้นระยะสั้นชิโมสึเกะ (Friend Short Stay Shimotsuke)
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2552
เปิดศูนย์ กรุ๊ป โฮม เฟรนด์ โมโอคะ (Group Home Friend Moka-shi) ที่อำเภอโมโอคะ (Moka-shi)
เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2552
เปิดศูนย์กรุ๊ป โฮม เฟรนด์ มิบุ (Group Home Friend Mibu) ที่มิบุนโค (Mibuko) เมืองมิบุ (Mibu-machi)
เปิดศูนย์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอเนกประสงค์ขนาดเล็ก Friend Mibu
เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2552
เปิดศูนย์เนิสเซอรี่หน้าสถานีรถไฟ (Friend Nursery center at station front) ที่อำเภอชิโมสึเกะ (Shimotsuke-shi)
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2553
เปิดร้านขายยาด้านทิศตะวันออกของสถานีอูสึโนมิย่า (Utsunomiya Station) ที่อำเภออูสึโนมิย่า (Utsunomiya-shi)
เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2554
เปิดศูนย์บริการดูแลที่บ้านโอยาม่า (Friend Oyama Home Care Support Center ) ที่ฮาเนคาว่า(Hanekawa)
อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi)
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2554
เปิดเปิดร้านขายยาซาโนมินามิ (Sanominami Pharmacy) ที่อำเภอซาโน (Sano-shi)
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2554
เปิดศูนย์ดูแลรักษากรุ๊ป โฮม เฟรนด์ มามาดะ (Group Home Friend Mamada)
ที่โอโตเม (Otome) อำเภอโอยาม่า (Oyama-shi)
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2554
เปิดศูนย์ดูแลรักษากรุ๊ป โฮม เฟรนด์ ยากิโอคะ (Group Home Friend Yagioka) ที่โยกิโอคะ (Yagioka)
อำเภอโมโอคะ (Moka-shi)
เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2554
เปิดร้านขายยาซังเต (Sante Pharmacy) อำเภอโมโอคะ (Moka-shi)
เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2554
เปิดร้านเฟรนด์ที่ร้านขายยาชิบาดัยมอน (Friend Shibadaimon Pharmacy) ที่เขตมินาโต (Minato-ku)
กรุงโตเกียว (Tokyo)
เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2554
เปิดศูนย์กรุ๊ป โฮม เฟรนด์ เซโฮ (Group Home Friend Seiho) ที่คานาซากิ(Kanasaki)
เมืองนิชิคาตะ (Nishikata-machi) อำเภอโทจิกิ (Tochigi)
เปิดศูนย์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอเนกประสงค์ขนาดเล็กนิชิคาตะ
(The small multi–facility Center Friend Nishikata)
เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2555
เปิดร้านขายยาเฟรนด์ โอโมเทซังโด (Friend Omotesando Pharmacy) ที่เขตมินาโต (Minato-ku)
กรุงโตเกียว (Tokyo)
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2555
เปิดร้านขายยา เฟรนด์ ฮิกาชิโอมิย่า (Friend Higashiomiya Pharmacy) ที่อำเภอไซตามะ (Saitama-shi)
จังหวัดไซตามะ (Saitama)
เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2555
เปิดร้านขายยา เฟรนด์ อาโอบาดัย (Friend Aobadai Pharmacy) ที่อำเภอโยโกฮาม่า (Yokohama-shi)
จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa)
เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2556
เปิดร้านขายยาเฟรนด์ โทบิยาม่า (Friend Tobiyama) ที่เมืองทาเคชิตะ (Takeshita-machi)
อำเภออูสึโนมิย่า (Utsunomiya-shi)
เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2556
เปิดศูนย์ดูแลรักษากรุ๊ป โฮม เฟรนด์ คานูม่า (Group Home Friend Kanuma) ที่ อำเภอคานูม่า (Kanuma-shi)
เปิดศูนย์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอเนกประสงค์ขนาดเล็ก เฟรนด์ คานูม่า
(The small multi–facility Center Friend Kanuma)
เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2556
เปิดศูนย์ดูแลรักษากรุ๊ป โฮม เฟรนด์ ชิโมสึเกะ (Group Home Friend Shimotsuke)
ที่อำเภอชิโมสึเกะ (Shimotsuke-shi)
เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2556
เปิดร้านขายยาเฟรนด์ โคกาเน่ (Friend Koganei) ที่โคกาเน่ ( Koganei) อำเภอชิโมสึเกะ (Shimotsuke-shi)
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2555
เปิดร้านขายยา เฟรนด์ จิจิดัยมาเอะ (Friend Jichiidaimae) ที่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าจิจิดัยมาเอะ
(Jichiidaimae Station) อำเภอชิโมสึเกะ (Shimotsuke-shi)
1