0
1
ดำเนินการช่วยเหลือสำหรับท่านที่ต้องการดำเนินชีวิตอย่างมีชีวิตชีวา
มีรถยนต์รับ-ส่งถึงที่บ้าน, ตรวจเช็คสุขภาพโดยพยาบาล, การฝึกการทำงานของร่างกาย, อาบน้ำ,ใช้เวลาทั้งวันกับกิจกรรมนันทนาการ, แช่อ่างอาบน้ำในการผ่อนคลาย, มีเมนูอาหารกลางวันให้เลือก และมีผู้
เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย
ได้ทำการจัดเตรียมสถานที่และกิจกรรมต่างๆเช่น การแข่งขันคาราโอเกะหรือเกมส์, การแสดงมายากล,
การแสดงดนตรีเป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีความรู้สึกที่สนุกสนาน และใช้เวลาอย่างมีความสุข และจากนี้ไปก็จะจัดเตรียมกิจกรรมอย่างเต็มที่

※กิจกรรมที่เขียนด้านขวา อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละสำ
นักงานและตามฤดูกาล
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการประกันการดูแลและการใช้บริการ จัดทำแผนการให้บริการการดูแลหรือโปรแกรมการประกันการดูแล นอกจากนี้ยังนำเสนอการจัดการการดูแลที่เหมาะสมที่สุด เช่นการสื่อสารและการประสานงานกับผู้ให้บริการดูแลที่บ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกันการดูแล(การให้คำปรึกษาและทำแผนการดูแลจะไม่คิดค่าใช้จ่าย)
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ในการดำเนินชีวิตร่วมกันนั้น มีการดูแลช่วยเหลือการอาบน้ำ, การขับถ่ายและการรับประทานอาหาร การช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวันและการฝึกการทำงานของร่างกายนั้น เป็นจุดประสงค์ให้บรรเทาอาการสมองเสื่อมและช่วยเหลือให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไว้วางใจ
เนื่องจากเรามีผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลในการดูแลภาวะสมองเสื่อม เราได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมเหมือนกับครอบครัว และสถานที่ที่มีความวางใจ ทำให้เป็นที่สนิทสนมคุ้นเคยกับผู้สูงอายุท่านอื่นๆและพนักงานของเรา ซึ่งจะแตกต่างจากการดำเนินชีวิตเป็นกลุ่มที่กังวลที่จะไม่ได้รับการเคารพจากคนอื่น
เป็นการให้บริการที่ผสม"ไป-กลับ", "เยี่ยมเยือน" และ "พักค้างคืน"
โดยการดูแลรักษาพยาบาลด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันที่บ้านตนเองได้ ศูนย์ฯ
ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่อุดมไปด้วยน้ำและต้นไม้สีเขียวและบุคลากรทางการพยาบาลที่อบอุ่น
เป็นช่วงเวลาที่สามารถดำเนินชีวิตด้วยความสงบและความสบายใจ มีความสุขตลอดวันอย่างเต็มที่
การผสมโปรแกรมของ "ไป-กลับ", "เยี่ยมเยือน", "พักค้างคืน" รวมถึงการลงทะเบียนจำนวนน้อยคนและการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมโดยเฉพาะกับแต่ล่ะท่าน เพื่อที่จะทำให้ท่านสามารถดำเนินชีวิตอยู่ที่บ้านหรือพื้นที่ที่ได้อยู่อาศัยมายาวนานอย่างต่อเนื่องด้วย "ความสบายใจ"
เป็นบริการพักค้างคืนระยะเวลา 2 วัน 1 คืน สำหรับในกรณีที่ครอบครัวของท่านมีธุระและจำเป็นต้องออกเดินทางและไม่ได้อยู่บ้าน ท่านสามารถที่จะร่วมกิจกรรมนันทนาการและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ เราจะช่วยเหลือเพื่อให้ท่านสามารถดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมดั่งครอบครัวด้วยความสบายใจ และลดภาระของครอบครัวลง ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถดำเนินชีวิตที่บ้านอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่อง
ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องการการดูแลที่เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าพักค้างคืนระยะสั้นนี้ เราจะมีการฝึกอบรมการดูแลและการทำงานของร่างกายที่จำเป็นในการชีวิตประจำวัน